Szkółka Rzeźbiarska w Łukowie

Szkółka Rzeźbiarska w Łukowie

Ośrodek Rzeźby Ludowej w Woli Gułowskiej

Szkółka Rzeźbiarska w Łukowie jest związana z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej w Łukowie. Od 1994 r. są prowadzone warsztaty rzeźbiarskie z utalentowaną młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Łukowa i okolic w celu przekazania im umiejętności warsztatowych, połączonych z nauką rzeźbienia w drewnie przy zachowaniu tradycyjnej treści i formy współczesnej rzeźby ludowej regionu łukowskiego.

Zajęcia w Szkółce Rzeźbiarskiej prowadzą utalentowani rzeźbiarze Mieczysław Gaja i Mieczysław Zawadzki, ucząc młodzież trudnej sztuki rzeźbienia w drewnie przekazując im niezbędne wskazówki i praktyczne umiejętności warsztatowe. Czesława Gaja uczy malowania, lakierowania i ozdabiania kolorową polichromią wykonanych przez młodzież rzeźb. Nieodzownym elementem warsztatów jest zapoznanie uczestników z tradycją ludową rzeźby regionu podlaskiego.

Celem działalności "Szkółki" jest upowszechnianie wśród młodzieży tradycyjnej rzeźby ludowej, wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie ich umiejętności warsztatowych, poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych wykonywania rzeźby w drewnie, organizowanie przeglądu dorobku twórczego oraz upowszechnianie osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie przeglądów twórczości, konkursów i wystaw.

Prace swoje młodzież wykonuje z jednego kawałka drewna lipowego, są to przeważnie pojedyncze rzeźby i płaskorzeźby o tematyce sakralnej oraz rzeźby świeckie związane z pracą na wsi.

Prace młodzieży są proste i zrozumiałe dla wszystkich. Liczne rzeźby przedstawiają folklor wsi polskiej, często przy tradycyjnych zajęciach tj. kobieta z kurą, masielnicą, z koszem, kapela wiejskich muzykantów i inne. Osiągnięcia twórcze młodych rzeźbiarzy były prezentowane na licznych wystawach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Łukowie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, Muzeum Okręgowe w Siedlcach, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Udział w konkursach i wystawach daje szansę młodym twórcom do prezentowania swojego dorobku artystycznego, oraz bezpośredniego spotkania z indywidualnym odbiorcą swojej twórczości, co dla młodego rzeźbiarza jest dużym zaszczytem i wyróżnieniem. Młodzież zachęcona sukcesami twórczymi i możliwością doskonalenia swoich umiejętności twórczych, chętnie uczestniczy w warsztatach rzeźbiarskich.

Od 1994 r. uczestniczyło w zajęciach szkółki około 140 osób.Prace najzdolniejszych młodych twórców w 2008 r. zakupiło do swoich zbiorów Muzeum Regionalne w Łukowie.

W 2010 r. dwóch młodych rzeźbiarzy zostało przyjętych w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

W celu popularyzacji i upowszechnianiu tradycyjnej rzeźby ludowej w regionie łukowskim opiekunowie "szkółki" organizują pokazy i pogadanki w okolicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych Łukowa i okolic, Nawiązano współpracę z licznymi szkołami tj. Gimnazjum nr 1 w Łukowie, Szkołą Podstawową nr 4 w Łukowie, Zespołem Szkół Specjalnych w Łukowie, Szkołami Podstawowymi: w Czerśli, Dębowicy, Świdrach, Aleksandrowie. Młodzież ze szkół jest zapraszana na warsztaty do Pracowni Rzeźbiarskiej w celu poznania warsztatu twórcy, rodzaju drewna, z którego powstaje rzeźba oraz potrzebnych narzędziach do jej wykonania wraz z podstawowym instruktażem. Kolekcje rzeźb opiekunów i młodzieży prezentowane są na krótkotrwałych ekspozycjach w szkołach powiatu łukowskiego. W czasie prelekcji młodzież informowana jest o sposobie wytworzenia rzeźby, technice malowania i potrzebnych narzędziach.

graphic sign