O wystawie

O wystawie

O wystawie

Koncepcja realizacji projektu powstała z myślą o twórcach rękodzieła ludowego z terenu Lokalnej Grupy Działania "Razem ku lepszej przyszłości". Teren ten ze względu na przenikanie się kultur posiada bardzo bogate dziedzictwo kulturowe. Głównym celem serwisu jest popularyzacja wiedzy o produktach rękodzieła powstających w okolicach Łukowa w województwie lubelskim. W serwisie pokazanych jest ponad 500 prac tutejszych twórców specjalizujących się w rzeźbie, garncarstwie, malarstwie, kowalstwie i hafciarstwie.
Dla zdecydowanej większość prezentowanych w serwisie twórców jest to pierwsza w ich dorobku artystycznym, wystawa pokazujące ich prace w internecie.

Szczególne podziękowania:

Domu Kultury Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej

Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie

Biura LGD "Razem ku lepszej przyszłości"

Muzeum Regionalnego w Łukowie www.muzeum.llu.pl

Internetowa wystawa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

graphic sign